Fiber i Östersund

Det går framåt för utbyggnaden av fiber i Östersund och övriga större städer men den viktigaste utbyggnaden för fiber just nu är alla områden i utkanterna av städerna. Här går det lite saktare men alla är ivriga att få ta del av fibern. Sedan ett tag tillbaka har ett regionalt fondprogram erbjudit finansiering för att möjliggöra för bredbandsaktörerna att ta sig an de yttre regionerna utan att behöva gå back ekonomiskt. Det är långa sträckor att gräva och många hinder att stöta på. Bredbandsaktörerna har möjlighet att söka detta finansiella stöd för sina investeringar i bredband där det får finansiering upp till 40% av projektets kostnader. Men de måste själva ansöka om detta.

Investering i fiber

Den så kallade Regionalfonden har en hela 253 miljoner som är öronmärkta till investeringar i fiber för Mellersta Norrland samt Övre Norrland. Pengarna är avsatta för att komma till användning i gles- och landsbygden där infrastrukturen behöver utökas och stärkas. Övriga Sverige måste få en chans att hänga med i utvecklingen om vi fortfarande vill att folk flyttar till de norra delarna. Det är inte särskilt attraktivt att flytta till ställen som inte har någon bra uppkoppling. Om anställda kan arbeta hemifrån så blir det nog fler och fler som väljer att köpa billiga hus och fastigheter längre upp i Sverige, men då måste bredbandet och fiberanslutningarna byggas ut först.

Glesbygden utanför Östersund

Målsättningen med Regionalfondens finansiering till de som gräver för fiber i och utanför Östersund är att projekten ska starta omgående för att kunna täcka behovet av fiber längre fram. Det är bra om företag får möjlighet till fiber för att kunna investera i utbyggnad även i norra delar av Sverige och för att göra det attraktivt även för företagen så krävs det en omedelbar utbyggnad av fibernätet. Självklart är det viktigt för både befintliga offentliga och privata företag att få fiber men också för att få nya företag att etablera sig i glesbygden.