Brandskyddsdokumentation kan behövas vid renovering

Att renovera om hemma är alltid roligt, men ibland räcker det inte med att bara ändra inredningen, man vill också bygga om eller ut. Problemet med att bygga om eller ut är att denna formen av renovering kräver tillstånd och det kräver framförallt att man framställer en korrekt brandskyddsdokumentation redan innan renoveringen får påbörjas.

En brandskyddsdokumentation är en dokumentation som alla som ska bygga något måste skicka in för att byggandet ska bli godkänt. Det som brandskyddsdokumentationen ska innehålla är en detaljerad beskrivning på brandskyddet i byggnaden. Brandskyddet kan bestå av exempelvis detaljerad utrymningsplan, plan för att förhindra att branden sprider sig till andra byggnader, och/eller vilka verktyg som byggnaden kommer vara utrustad med. Verktyg i det här fallet är brandsläckare och brandlarm, med mera. Skriver man sin egen dokumentation är det viktigt att hålla koll vad just den måste innehålla, då det skiljer sig mellan olika byggnadstyper. Ett privatägt hus ska till exempel inte ha en exakt likadan som en kontorsbyggnad.

Då det kan vara svårt att hitta exakt information om vad brandskyddsdokumentationen ska innehålla bör man som privatperson som vill renovera huset kontakta en firma som skriver dokumentationen åt en. Då vet man att allt som ska vara med kommer med.

Lite info angående brandskyddsdokumentation och vilka byggnader som behöver dem

De byggnader som är tvungna att ha en dokumentation om brandskyddet är byggnader som är byggda 1994 eller senare. För äldre byggnader finns samma information i byggnadernas ritningsunderlag (om byggnaderna inte har byggts om efter 1994). Utöver brandskydd innehåller ritningsunderlagen även information angående utrymningsvägar. Informationen i ritningsunderlaget kan dock vara ouppdaterade då de inte har uppdaterats efter en ombyggnation, detta kan vara problematiskt och ge böter. Detta eftersom lagen om skydd mot olyckor, samt arbetsmiljölagens föreskrifter inte är retroaktiva.

Så se till att era dokumentationer och underlag är korrekta redan innan ni börjar planera var soffan ska stå i det ombyggda huset.