Dräneringssystem

Vad har din villa för dräneringssystem och vad finns det för olika dräneringssystem att välja bland? Det som avgör vilken typ av dräneringssystem du ska välja är vilken typ av husgrund det avser. Står ditt hus på ett berg eller nedanför ett berg? Hur ser jorden ut omkring husgrunden? Har du källare i huset? Dessa förutsättningar variera från hus till hus och från tomt till tomt. Det du ska tänka på när det gäller dränering är att om du inte har kunskapen själv, ska du definitivt anlita någon som har det. En dränering är ett stort och kostsamt arbete och gör du inte rätt från början i ditt val av dräneringssystem och allt material kring detta så kan hela jobbet vara ogjort.

Dräneringssystem för krypgrund

En oisolerad krypgrund på en villa är alltid extra utsatt för fukt. Detta beror på att värme och kyla möts och kondens bildas. Fukten har lättare för att ta sig in i husgrunden då. Vid dränering av krypgrund ska det utföras som vid en betongplatta.

Dräneringssystem för betongplatta

Är ditt hus utan källare och endast står på en betongplatta och husgrund ska man alltid gräva runt huset cirka 3-4 decimeter under betongplattan. Står huset på betongplatta är det för det mesta inte nödvändigt att gräva så djupt då husgrunden inte går så långt ned i marken. När man placerar dräneringsrören ska dessa ligga en decimeter under betongplattans lägsta nivå. Det är viktigt att rören sedan fylls igen med ett lager makadam och en geotextilduk. Detta gör att rören inte slammar igen.

Dräneringssystem för källare

Att dränera en källare innebär att du måste gräva väldigt djupt för att komma under husgrunden. Lämpligtvis gräver du ett schakt som går några decimeter under husets betongplatta. Betongplattan i sig brukar för det mesta ligga runt två meter under markytan. Du lägger först makadam längst ned i schaktet och sedan dräneringsrören ovanpå. För att inte rören ska slamma igen av jord är det viktigt att lägga ytterligare ett lager makadam ovanpå och sedan avsluta med en geotextilduk runt dräneringen.